presents: plumperd

plumperd - find free plumperd, plumperd password first at plumperd.blowjobx.com

Much Vids

Much Vids

Info

  • Username: muchvids
  • Description: Fresh Porn Videos
  • URL: http://muchvids.com
  • Category: Porn Blogs
  • Member Since: 2016-12-19

  • Average Rating: 4 / 5
  • Number of Ratings: 5

Reviews


2017-04-22 15:24:07
that the rushing around, noise and anxiety levels of our first three years of life give our brains the template of &#a7r6;no1m8l— stress, and we keep trying to recreate that same level throughout our lives. Perhaps, the stress levels of life accelerating over the past few generations can be explained this way. But I do wonder about the human cost.

2017-06-12 13:43:31
Phần lớn nữ giới lựa chọn nâng mũi bằng sụn tự thân bởi
tính thân thiện và an toàn mà kỹ thuật này mang lại.

Vậy vì sao nâng mũi bằng sụn tự thân lại lành tính với cơ thể?

Sụn tự thân nào được lấy để nâng mũi?

Nâng mũi bằng sụn tự thân chọn chất liệu sụn từ chính
cơ thể bạn để thực hiện phẫu thuật.

Do vậy nên sụn sẽ phù hợp với cơ thể, dễ dàng hợp nhất thành một khối thống
nhất, và có độ bền cao.
Đặc biệt là bạn sẽ được chiếc mũi đẹp từ mọi góc nhìn.

Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats
Unique PVs   Total PVs   Unique In   Total In   Unique Out   Total Out  
Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
October 13 0 0 0 0 0 0
October 12 0 0 0 0 0 0
October 11 1 1 0 0 0 0
October 10 0 0 0 0 0 0
October 09 0 0 1 1 0 0
October 08 0 0 0 0 0 0
October 07 0 0 0 0 0 0
October 06 0 0 1 1 0 0Unique PVs   Total PVs   Unique In   Total In   Unique Out   Total Out  
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.1 0.1 1.2 1.4 1.0 9.3
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 1 1 1 1 0 0
Week 40 0 0 1 1 1 1
Week 39 0 0 0 0 0 0
Week 38 0 0 1 1 0 0
Week 37 0 0 1 1 0 0
Week 36 0 0 0 0 0 0
Week 35 0 0 4 4 0 0
Week 34 0 0 1 1 7 90
Week 33 0 0 3 5 2 2Unique PVs   Total PVs   Unique In   Total In   Unique Out   Total Out  
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.5 0.6 4.2 5.4 5.1 17.4
This Month 1 1 2 2 1 1
Last Month 0 0 5 5 0 0
August 18 0 0 8 20 12 95
July 18 0 0 4 4 10 10
June 18 0 0 5 5 3 3
May 18 0 0 0 0 0 0
April 18 0 0 4 4 5 7
March 18 0 0 5 5 12 48
February 18 1 1 4 4 6 8
January 18 3 4 5 5 2 2

Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 59586 152385 78 95 1262 1573